Digitalt årsmøte for Lundsvågen Båtforening 23. mars kl. 19.00 på Teams

arsmoteLundsvågen Båtforening innkaller til årsmøte for 2020

Saker medlemmer ønsker skal behandles i årsmøtet, må være mottatt innen 15. februar. Endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter blir sendt medlemmer på e-post og publisert på foreningens nettside senest 14 dager før møtet.

På grunn av smittesituasjonen vil årsmøtet være digitalt, denne gangen i sanntid og som nettmøte i Microsoft Teams.
Tidspunkt: tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.00

Påmelding

Av praktiske årsaker er det nødvendig med påmelding til årsmøtet, senest søndag 7. mars.
Påmelding sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., og påmeldingen må inneholde medlemmets fulle navn – gjerne også medlemsnummer.
I forkant av årsmøtet 23. mars, vi de påmeldte motta e-post med lenke til møtet i Teams.

Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å ha smarttelefon, pc eller annen digital enhet med nødvendig utstyr som kamera, mikrofon og høyttaler som gjør det mulig å delta i et Teams-møte.

 

Saker:

Valg av møteleder og referent
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling og sakliste
Styrets årsberetning
Revidert regnskap for 2020
Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Andre saker som styret fremmer
Saker fremmet av medlemmer (innen 15. februar)

Valg av:

– Styrets leder (for 1 år)
– Styremedlemmer (for 2 år)  
– Vararepresentanter til styret (for 1 år)
– 3 medlemmer til valgkomiteen (for 1 år)
– Revisor (for 1 år)

Saker kan sendes:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Brevpost: Lundsvågen Båtforening, Postboks 80, 4085 Hundvåg

Til orientering:

I årsmøtet for 2019, gjorde årsmøtet vedtak om endringer i Lover for Lundsvågen Båtforening.
Lovutkastet som var framlagt, er ikke i samsvar med styrende dokumenter som regulerer forholdet mellom foreningen og Stavanger kommune (grunnleieavtale, driftsavtale og handlingsplan for kommunale småbåthavner). I dette tilfellet er årsmøtet underordnet kommunens regelverk, og gjeldende lov for foreningen er dermed den som var gjeldende i 2019, og som er publisert på www.lvbf.no

For styret i Lundsvågen Båtforening

Terje Mauritzen, leder