Vi har kanskje ledig båtplass til deg

Ta kontakt med havnekontoret på telefon 960 04 560