btbrann

 

 

 

 

 

 

 

Det henstilles om at kjøring og parkering på moloen utelukkende skjer i forbindelse med på- og avlessing.
Dette for vår felles sikkerhet ved at utryknings-kjøretøy osv. har tilgang til enhver tid.

parkeringDet har over lang tid vært et problem at medlemmer parkerer på moloen i båthavna. Vi ser dette kan være praktisk om en er i båten et øyeblikk, men det byr på problemer om parkerte biler forlates og en drar ut på sjøen. Noe av det vi frykter aller mest i havna, er brann i båt. Skulle noe slikt skje, vil parkerte biler på moloen kunne hindre tilgang for brannbiler, og skadeomfanget ved en brann kan øke dramatisk.
På vinterstid er det mange som har lagt strøm til båtene, og dette øker risikoen for brann vesentlig.

Forenigens oppfordringer er tydelig og klar: Unngå parkering på moloen!

Styret er blitt kontaktet av medlemmer som mener båten har fått omfattende korrosjonsskader på grunn av jordfeil og krypstrøm i sjøen. Elektriker har vært og kontrollert, og det er ganske riktig funnet jordfeil som er utbedret. Det er åpenbart at medlemmer i foreningen legger strøm til båtene siden på måter som ikke forebygger denne typen skader og feil.

Drift arbeider nå med feilsøking og oppsporing av jordingsfeil i havna, og det oppdages stadig problemer. 

Du som er medlem må sørge for følgende:

  • Det skal kun brukes kabler som er beregnet for utendørs bruk (dobbelispolert kabel)
  • Kabel fra koblingsskap til båt skal være uten skjøtekontakter
  • Det skal sørges for at kabel ikke ligger i sjøen

Kabler som ikke tilfredsstiller disse kravene er til fare for båter - og ikke minst for folk som ferdes i havna. 
Uforsvarlige kabler vil bli kuttet uten varsel til båteier.

Les mer …

opplagDet nærmer seg høst. Ønsker du å lagre båten på land på foreningens opplagsområde, er det tid for å fylle ut og signere opptaksskjema. Seilbåt kan stå på land med mast ved bruk av foreningens seilbåtkrybber. Drift anviser plassering.
Send inn skjema via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., som brev eller kom innom  havnekontoret.

Gjeldende avgifter

Opptak inklusive utsett: 75 kr per fot
Leie av seilbåtkrybbe: 3000 kr
Opplag for båter inntil 8 meter og parkering av tilhengere: 400 kr per måned
Opplag for båter inntil 10 meter: 600 kr per måned
Opplag for båter over 10 meter: 700 kr per måned

Ingen båter eller tilhørende utstyr har mulighet for å ligge på land ut over signert avtale. Båter og utstyr skal være på fjernet fra opplagsplass før 25. april 2021.
Eiere av båter båter eller utstyr som ligger på land på foreningens område etter endt avtale, blir fakturert egne avgifter. 

Skjema

Opptaksskjema - word
Opptakskjema - PDF

Foreningen opplever den siste tiden at enkeltpersoner kaster avfall over og rundt søppelkonteiner i stedet for å åpne luke på siden og kaste avfallet inni konteineren. Dette anses som brudd på foreningens vedtekter, og gjør det utrivelig både for medlemmene og ansatte. Tips om slike forhold bes formidlet til drift. Ta gjerne bilder av ugjerningene.

Gjentatt forsøpling vil medføre umiddelbar utkastelse fra foreningen og utgiftsdekning vil bli fakturert, medlem eller ikke medlem. Begge bildene er tatt når det var god plass inne i konteiner.  

Det vil bli oppslag på hovedporten, ved søppelkontainer og på oppslagstavlene våre om varsel om umiddelbar utkastelse fra foreningen om personer oppdages å gjøre denne type forsøpling. 
For opplysninger om denne saken: ring daglig leder på telefon 960 04 560

Screenshot 20200616 141025 com.android.chromeIkke bare er foreningens første digitale generalforsaling fullført - det har nok også vært årsmøtet med aller flest deltakere.
116 medlemmer har deltatt, mens det vanlige tidligere år gjerne har vært i størrelsesorden 40-50 frammøtte. Styret takker alle dere som deltok, og håper på en økt oppslutning og engasjement rundt driften av havna og foreningen i tida framover!

Styret for Lundsvågen Båtforening blir slik:

Leder: Terje Mauritzen

Styremedlem: Arne Onstein - var ikke på valg
Styremedlem: Gunnar Vestbøstad - var ikke på valg
Styremedlem: Olav Fosså - var ikke på valg
Styremedlem: Roar Gabrielsen - gjenvalgt
Styremedlem: Solveig Hodne Riska - nyvalgt

Varamedlem: Odd-Terje Heradstveit - nyvalgt
Varamedlem: Tore Thomassen - nyvalgt

Protokoll fra generalforsamlingen

Protokollen fra generalforsamlingen er generert av www.digitalearsmoter.no etter at generalforsamlingen stengte tirsdag 16. juni kl. 9.00.
Du finner alle saksdokumentene til generalforsamlingen og protokollen fra menyvalget Forening-medlem | Foreningen | Generalforsamlingen 2020
Snarveien direkte til protokollen erher.

 

 

Etter at generalforsamlingen måtte utsettes, har det vært planen å arrangere møtet som et videomøte. Styret har innsett at utfordringene i samband med et slikt møte kan bli store. Antallet deltakere vet vi lite om på forhånd, og alternative løsninger kan lett få tekniske problemer. 

Vi har nå landet på løsningen fra www.digitalearsmoter.no som er en gratis tjeneste beregnet på frivillige lag og foreninger. Medlemmene i Lundsvågen Båtforening vil få melding på SMS med invitasjon til møtet, og en logger seg inn på nettstedet der en kan lese årsberetning, saksdokumenter, innkomne forslag, styrets anbefalinger og innstillinger. Du kan selvsagt også avgi stemmer for de ulike alternativene.
I tillegg til de obligatoriske sakene i et årsmøte, vil innkomne forslag fra medlemmene og forslag fra styret bli behandlet. Det er ikke mulig å stille benkeforslag i møtet.

Generalforsamlingen 2020 starter onsdag 3. juni kl. 9.00 og er åpen for avstemming fram til tirsdag 16. juni kl. 9.00. Dette vil si at du kan diskutere med andre medlemmer og eventuelt kontakte medlemmer i styret om du er usikker. Det er også mulig å endre sine avgitte stemmer underveis, og en kan også logge på årsmøtet flere ganger.

www.digitalearsmoter.no er utviklet av OBOS. Du kan lese mer her.

Generalforsamlingen var tenkt avholdt torsdag 26. mars. Koronapandemien gjorde det umulig for foreningen å avvikle dette møtet.

Styret i Lundsforeningen har nå bestemt at generalforsamlingen avholdes torsdag 4. juni kl. 19.00. Pandemien setter fortsatt begrensninger, og styret har derfor valgt følgende modell:

  • Generalforsamlingen blir arrangert som et nettmøte i Google Meet. For å delta i nettmøtet må du enten ha en PC med høyttalere og mikrofon (eventuelt headset) eller en smarttelefon med appen Google Meet installert
  • Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på. Lenke til påmelding kommer i innkalling som sendes ut på e-post til alle medlemmer senest torsdag 21. mai
  • Avstemninger som krever skriftlig valg, vil bli gjort via en app møtedeltakerne må installere på sin mobiltelefon. Mer opplysninger kommer.
  • I løpet av møtet kan møtedeltakerne be om ordet gjennom chattefunksjonen i Google Meet. Mikrofon skal være avslått når du ikke har ordet.
Les mer …

Lundsvågen Båtforening er en stor småbåthavn, og det er ønskelig at feil og mangler oppdages raskt slik at de kan utbedres.

Gjennom avviksskjemaet vårt håper vi at du som medlem vil hjelpe oss melde fra om feil, mangler, skader og uheldige hendelser.
I tabellen under vil du kunne se feil og mangler som allerede er rapportert - og hva som er status på de forskjellige hendelsene. Saker som involverer enkeltpersoner på kan vi naturlig nok ikke publisere på hjemmesiden vår.

Husk at din avviksmelding ikke nødvendigvis fører til umiddelbar respons og utbedring - noen saker kan være ressurskrevende og/eller kostnadskrevende å ordne, og det er medlemmene som eier Lundsvågen Båtforening.

Når du har sjekket at "din" sak ikke allerede er meldt til foreningen, kan du gå til lenken nederst for å melde fra til foreningen. I spørreskjemaet du fyller ut, ber vi om både navn, telefonnummer og e-postadresse. Disse opplysningene vil ikke bli gjort tilgjengelige på nettstedet vårt eller brukt til annet enn å håndtere avviket.

Registrerte avvik og status

Tidspunkt Beskrivelse av avviket Status for behandling av avviket
18.05.20 To kanner med ukjent innhold er satt på utsiden av miljøstasjonen. Kjenner du til denne saken? Meld fra til daglig leder. Kanner med ukjent avfall må deponeres som spesialavfall - og dette er kostbart.
Mai 2020 Vannpost på S-brygge er ødelagt. Bolter er løsnet - hærverk. Nye deler må bestilles - eventuelt fjerne hele vannposten.
Mai 2020 Flere fester som holder A-brygge fast til molo, er defekte. Det har skjedd utvasking over tid. Saken er behandlet i styret, og vi venter svar fra kommunen.
Mai 2020 Det er kastet en gammel TV ved miljøstasjonen. Følg med når folk kaster avfall i miljøstasjonen. Misbruk av ordningen gir foreningen kostnader og ekstra arbeid. Noter registreringsnummer, ta gjerne bilder og meld fra til daglig leder. Det er ønkselig å få tatt disse "synderene".
Mai 2020 Gangvei ned til G-brygge og K-brygge er i mindre god stand Tilstanden følges fortløpende - utskifting vurderes
  Meld avvik - klikk på lenke https://forms.gle/VCdyYiSyaDwn6Hfy9

 

 

vannposterDet er alltid kjekt å kunne melde om vårtegn!
Denne gangen gjelder det vann til brygger og vannposter.
Vi tror våren er kommet og at det er slutt på nattefrosten, og vannet er satt på.

Når du er i havna - tenk smitteforebygging! Hold avstand og vask hender.
Smil, hils og vær hyggelig - dette trenger vi alle nå!