Priser, avgifter og kontingenter

Avgifter og kontigenter

Kontigenter og avgifter 2018 2019
Ventelistemedlemmer 660 660
Passive og aktive medlemmer 660 660
Båtavgift (pr. meter båtlengde) 100 100
Bryggeavgift – flytebrygge (pr. meter brygge) 1100 1135
Bryggeavgift pir – brygge S (pr meter brygge) 1550 1600
Kommunal pålagt miljøavgift (pr meter brygge) 110 110
     
Midlertidig leie av båtplass    
Månedsleie (båt t.o.m. 8,0 m pr måned) April – Oktober 600 600
Månedsleie (båt større enn 8,0m pr måned) April – Oktober 1650 1800
Vinteropplag på sjøen t.o.m. 8,0 meter, November – Mars 1900 2600
Vinteropplag på sjøen større enn 8,0 meter) November – Mars 2700 4800
     
Leie av vinter opplagsplass på land (01.11-30.03)    
Priser gjelder både for motor og seilbåter.
T.o.m. 8,0 meter, pr måned 400 400
T.o.m. 10,0 meter, pr måned 600 600
Større enn 10 meter 01.11-30.03, pr måned 700 700
Tilleggsavgift for ikke medlemmer og passive medlemmer 2000 2000