Om foreningen

Lundsvågen Båtforening har over 600 medlemmer og ligger på østsiden av Hundvåg. Foreningen har eget klubbhus med kontor, toalett, dusj og møtelokale.

På kaien finnes også et mastehus, fellesverksted for medlemmer og lokale for driftsavdelingen.

havnen

Havneoversikt med navn på brygger