Protokoll til årsmøte 2020 for Lundsvågen Båtforening

Du kan åpne protokollen med å klikke på denne lenken: Protokoll_til_generalforsamling_for_Lundsvågen_Båtforening_16._juni_2020.pdf.