Generalforsamling 2020

Saker medlemmer ønsker skal behandles i generelforsamlingen, må være mottatt innen 15. februar. Endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter bli sendt medlemmer på e-post og publisert på foreningens nettside senest 14 dager før møtet.

Møtet er satt til 26.Mars kl 19:00, i Lundsvågen Naturskole sine lokaler.

Saker:

Valg av møteleder og referent
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling og sakliste
Styrets årsberetning
Revidert regnskap for 2019
Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Andre saker som styret fremmer
Saker som medlemmer ønsker tatt opp
Valg av :
– Styrets formann (for 1 år)
– Styremedlemmer (for 2 år)
– Varamenn til styret (for 1 år)
– 3 medlemmer til valgkomiteen (for 1 år)
– Revisor (for 1 år)

Saker kan sendes:
Konstituert styreleder Jens Christian Roth: jensc.roth@gmail.com
Foreningen: post@lundsvagen-batforening.no
Sneglepost: Lundsvågen Båtforening, Postboks 80, 4085 Hundvåg

Publisert i Felles | Kommentarer er skrudd av for Generalforsamling 2020

Ny konstituert styreleder

Styreleder har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning, etter innstilling fra valgkomite. Styreleder hadde full støtte fra det sittende styret.

Konstituert styreleder er Jens Christian Roth.

Publisert i Felles | Kommentarer er skrudd av for Ny konstituert styreleder