Kran – Opptak og utsett

Pris for opptak og utsett 2019: (Som vedtatt i Generalforsamling)

Det er påbud om medlemskap og gyldige forsikring/police nummer for egen båt, før løfteoperasjoner med foreningens portalkran.

Kranen har en avgrensing på båt inntil 50 fot og/eller 25 tonn og/eller 4,5 meter bredde. Maks kjøledybde seilbåt er 2,5 meter.

Prisene gjelder både seilbåt og motorbåt:

75 kr pr. fot (1 uke på land)

40 kr pr.fot, ved hurtigslipping (1 time i kran uten opplag)

Liggetid på land under service opplag er satt til 1 uke. Liggetid utover dette, må avtales med Daglig Leder.

Opptak og utsett som går innenfor 1 time, belastes 40 kr pr fot. Båten blir hengende i kran under arbeid.

Opptak før kl 9.00, og etter klokken 14.00, må avtales med Daglig Leder. Opptak eller utsett i helg og ettermiddag kommer et tillegg på 800 kr pr påbegynte time.

Båten kjøres inn for høytrykksspyling av undervannsskrog i vaskehall, og deretter til opplagring på land, eller direkte utsett. Spyling utfører medlemmet fortrinnsvis selv, og unntaksvis av ansatte. Foreningen har egen spyler.

Foreningen har eget opplagringsmateriell for serviceopplag, både for motorbåter og seilbåter.

Bestilling av portalkran : tlf 960.04.560, eller post@lundsvagen-batforening.no