Avgifter og kontigenter

Kontigenter og avgifter 2018 2019
Ventelistemedlemmer 660 660
Passive og aktive medlemmer 660 660
Båtavgift (pr. meter båtlengde) 100 100
Bryggeavgift – flytebrygge (pr. meter brygge) 1100 1135
Bryggeavgift pir – brygge S (pr meter brygge) 1550 1600
Kommunal pålagt miljøavgift (pr meter brygge) 110 110
Midlertidig leie av båtplass
Månedsleie (båt t.o.m. 8,0 m pr måned) April – Oktober 600 600
Månedsleie (båt større enn 8,0m pr måned) April – Oktober 1650 1800
Vinteropplag på sjøen t.o.m. 8,0 meter, November – Mars 1900 2600
Vinteropplag på sjøen større enn 8,0 meter) November – Mars 2700 4800
Leie av vinter opplagsplass på land (01.11-30.03)
Priser gjelder både for motor og seilbåter.
T.o.m. 8,0 meter, pr måned 400 400
T.o.m. 10,0 meter, pr måned 600 600
Større enn 10 meter 01.11-30.03, pr måned 700 700
Tilleggsavgift for ikke medlemmer og passive medlemmer 2000 2000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kran, rengjøring og oppstilling på serviceplass

1 uke på serviceplass inkludert rengjøring av undervannskrog med høytrykkspyler. Motorbåt og seilbåt med mast. Opptak /utsett samme dag er normalt hengende i kran. Kun for medlemmer / passiv medlemmer. Krav om gyldig forsikring/polisenummer. Over 1 time Arbeidstid kommer timerate i tillegg.
Krav om medlemskap for bruk av kran og fasiliteter.
Opp og Ut. Pr fot ny 75
Opptak, spyling og utsett samme dag. Pr Fot. ny 40
Dagrate liggetid over 1 uke. (må avtales) ny 100
Timerate overtid ny 800
Timerate over 1 time krantid pr. time ny 500
Innskudd båtplass (nedskrives over 10 år)

(Nytt fra 2019 er at innskudd dekker utriggere og tilkobling strøm)

Små utriggere – 6 m (for båt inntil 8 m lengde) 16500 25.000
Store utriggere – 8 m (for båt 8 – 11 m lengde) 22000 31.000
Store utriggere – 10 m (for båt 8 – 12 m lengde) 27500 41.000
Store utriggere – 12 m (for båt 8 – 13 m lengde) 45000 53.000
H brygge 30000 45.000
Pir på S – bryggen 45000 63.000
Diverse
Plass i jollestativ 600 600
Leie av klubbhus (medlemmer) 2000 2000
Arbeidshjelp pr time dagtid 500
Tilknytningsavgift strøm 5000 3500
Fast tilhengerplass 875 3600
Nøkkel til port/ mastekran /maste hus/ avfallscontainer/ båttralle og toalett 300 400
Strømkort – depositum 100 100
Gjesteplass pr døgn under 40 fot 100 100
Gjesteplass pr døgn, 40 fot og større 150