Vinteropptak

Det gis mulighet for vinterlagring på land som tidligere, fra September til April. Parkeringsområde må være ryddet til siste uke av April, da området vi bruker er offentlig parkering fra 01.Mai til 01.September. Vinteropplag på land foregår med foreningens egen kran, eller med egen tilhenger. Det vil si at Drift personell tar opp båter fortløpende i September/Oktober, fortrinnsvis Tirsdager, Onsdager og Torsdager mellom kl 08.30 og 14.00. For helg eller kveld, gjelder egne priser. Det blir fortløpende opptak.

Egne traller eller tilhengere skal merkes tydelig med Medlemsnummer og oblat. (400 kr pr mnd.)

Utsett vil foregå på samme måten, fortløpende og frem til siste uken i April. Dato for utsett styres av dato for opptak.

Båten blir ført inn i miljøstasjon og spylt under vannlinjen av medlemmet. Opplagringsmateriell vil i år bli «godkjent» av Drift personell før oppsett, da vi har hatt tilfeller av meget dårlig utstyr. Drift forbeholder seg retten til å nekte opptak og lagring, hvis det kan være fare for eget eller andres utstyr. Det er mulighet for leie av foreningens eget materiell, eksempelvis seilbåtkrybber for perioden. (3000 kr for perioden).

(Det er endringer i avgift fra tidligere år)

Pris for opptak og utsett: (Som vedtatt i Generalforsamling)

75 kr pr fot, opptak inkludert utsett med egen kran.

+

Båt t.o.m 8 meter/ 27 fot, pr måned: 400 kr. Denne gjelder også for egne traller/ tilhengere.
Båt t.o.m 10 meter / 32 fot, pr måned: 600 kr.
Båt over 10 meter / 32 fot, pr måned: 700 kr.

Opptak eller utsett kveld eller helg etter avtale. Det er tillegg på 800 kr pr time og minimum 2 timer.

Pdf : Skjema-Opptak-høsten-2019

Word: Skjema-Opptak-høsten-2019

Melding opptak via mail, eller søknad til havnekontor eller mail:  post@lundsvagen-batforening.no

 

Kontaktinformasjon opptak: Frode tlf – 960.04.560