Brygger og fortøyning

Mer informasjon kommer snart…..

”Modifisering” av utriggere

Det kan være mange gode grunner til å legge plattinger på utriggerne der slike ikke finnes originalt,
men også gode grunner for at foreningen ikke kan akseptere enhver løsning og utførelse.

Vi har derfor tatt frem en konstruksjon som burde tilfredsstille de fleste behov (bilde).

Tegning og materialspesifikasjon på denne kan en få ved henvendelse til drift, men du må lage den selv.

Skulle du ha tatt deg til rette med en egen konstruksjon, må du fjerne denne – evt. erstatte den med den utgaven som er vist på bildet.