Styret 2019

Foreningens styre består av 6 medlemmer med 2 varamenn.
Det er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede.
Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme.

· Styret gir instruks for disse tillitsverv.
· Styret utarbeider havnereglement.

 
STYRET 2019 :
Formann
Terje Mauritzen
Nestformann
Jens Christian Roth
Sekretær
Olav Fosså
 
Økonomi
Arne Onstein
 
 
HMS
Mons Kvalsvik
Prosjekter
Gunnar Vestbøstad
 
 
 
Varamedlem
Roar Gabrielsen
VALGKOMITEEN:
 x – Aage Andersen
x – Jens Jepsen
x – Kaj Bøhnke