Regler for arbeid med fjerning av bunnstoff

følgende regler gjelder:

  • De kommunale båtforeninger skal overholde de miljøkrav som kommuner er pålagt å overholde av Departementet.
  • Fjernet bunnstoff er å betrakte som miljøfarlig avfall.
  • Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med driftspersonalet.
  • Båten skal dekkes på en slik måte at forurensede stoffer ikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke.
  • Båten skal dekkes fra relingslist til bakkenivå.
  • Det skal sørges for eget oppsamling av avfallet.
  • Avfallet deponeres på offentlig godkjent deponi.
  • Båteieren har hele ansvaret for at fjerning av bunnstoff skjer på en forsvarlig måte.

Styret i Lundsvågen Båtforening