Utstyr i havnen

I havnen er det diverse utstyr som står til medlemmenes disposisjon:

Jolletralle
Trallen skal kun brukes til joller inntil 12″, uten motor.

Elektrisk lensepumpe
Ta kontakt med driftsleder dersom du har bruk for pumpen.

Strøm
Ledninger må ikke ligge tilkoblet ut over 1 døgn. (Batteriladning er tillatt).
Strøm i forbindelse med oppvarming kan avtales med foreningen.
Max 250 Watt.

Høytrykkspylere
Til bruk for rengjøring av skrog under vannlinjen ved felles opptak/utsetting.

Mastekran
Maks. løftekapasitet 250 kg. Kranen skal være låst når den ikke er i bruk (bruk portnøkkel).

Biltilhenger
Kun for bruk i havnen. Max. 1000 kg (bruk portnøkkel).

Spilloljetank/avfallscontainer
Kun båtsøppel (bruk portnøkkel).

Mastehus (bruk portnøkkel)

Verksted (bruk portnøkkel)

Mastetralle