Lover og regler

Lover og regler

I undermenyene er de forskjellige reglement, retningslinjer og anvisninger. Det henstilles om å sette seg inn i de forskjellige retningslinjer og annet, med mål om et harmonisk og velregulert båthold for alle.