Velkommen til Lundsvågen Båtforening

- en havn med alle fasiliteter for både motor- og seilbåt

Årsmøtet har startet!

03.04.24

Hei alle,
I går kveld ble det sendt ut invitasjon til årsmøte i Lundsvågen båtforening, på e-mail.
Om du ikke har mottatt mailen, sjekk om den har havnet i Spam, eller søppel-bøtten.

Det digitale årsmøtet varer frem til tirsdag 16. april, klokken 16:00.
Det vil på onsdag 10. april kl. 18:00 i Lundsvågen båtforening sine lokaler være et info møte, rundt årsmøtet.

Hilsen
Styret, LVBF

Mastekran klar til bruk

16.03.24

Da er mastekranen igjen mulig å bruke, husk maksimal belastning på 250 kg. 

"All bruk av mastekran skjer på eget ansvar."

Årsmøte 2024

23.01.24

§ 11 Årsmøtet

Lundsvågen Båtforening informerer om digitalt årsmøte 2. april til 16. april. Onsdag 10. april er satt til informasjonsmøte for å informere om og/eller besvare eller avklare eventuell spørsmål eller usikkerhet i forbindelse med årsmøtet. Det vil bli sendt ut egen innkalling i forkant av årsmøtet.

Vennligst sjekk vedtektene for tidsfrister. Forslag til årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1. februar. 


Sjekk kvaliteten på el-anlegget ditt!

24.11.23

Hei, alle medlemmer.


Vi går nå inn i vintersesongen, og flere båteiere velger å koble til landstrøm, for både varme og lading. LVBF oppfordrer sterkt til å bruke kabler og kontakter av god kvalitet, og som er beregnet for å ligge ute, IP67.

Det oppleves til stadighet at jordfeilbryter slår ut grunnet dårlige kabler, stikk, eller feil ombord i den enkelte båt. Når dette skjer må vi begynne å eliminere feilene, og vi finner som oftest frem til den båt som forårsaker dette. Denne båt vil da bli koblet fra, uten noe mer varsel til eier. Det er opp til hver eier å påse at ditt el-anlegg er i orden og opprettholder krav til sikkerhet, og lovverk.


Medlemsmøte 25. oktober

Det var godt fremmøte på medlemsmøtet 25. oktober som ble ønsket velkommen av styreleder Terje Mauritzen. Styremedlem Arne Onstein orienterte om foreningens økonomi og pr. i dag ser det ut til å være en positiv utvikling, ikke minst takket være god oppfylling av plasser i havnen. Fortsetter den gode trenden blir det trolig uendret kontingent. Prisene på slipping vil bli sett på.

Ordet var fritt og synspunkter på strømprisregimet ble diskutert. Det ble kommentert at en del båter har lite optimale fortøyninger, som i kraftig vind kan medføre skade både på båt og kaianlegg. Et tips kan være å dele kontaktinformasjon med nabobåt slik at en kan varsle hverandre hvis en ugunstig situasjon skulle oppstå.

Avslutningsvis var det litt refleksjon rundt endringer i kommunens båthavner og hvordan det kan påvirke egen havn.