Velkommen til Lundsvågen Båtforening

- en havn med alle fasiliteter for både motor- og seilbåt

07.12.21

Ny K-brygge kompletteres i disse dager, og vil gi vesentlig bedre båtplasser, samt bedre beskyttelse av hele havnen. Ny infrastruktur som strøm og vann monteres. Gjesteplasser blir det ikke lenger, da det har gitt mange utfordringer.

Strøm får mye fokus i disse dager. Husk at du er ansvarlig for "ditt" strømuttak. Dette kan låses med egen hengelås, noe som anbefales enten det er i bruk eller ei. Påløpte KW blir fakturert med gjeldende priser....

Administrasjon og styret ønsker alle medlemmer en riktig fin jul, og takker for året som snart er over. Vi gleder oss allerede til neste båtsesong som bare er få måneder unna !                                                          Opptak vinteren 2021/2022

13.09.21

Det er på tide å tenke på opptak/vinterlagring av båt. 
Gå til "portalkran for opptak- og utsett" for utfylling av skjema og
bestilling.


                                                                 Vinteropplag av båter og båtpuss !


26.10.21

Som særlig båteiere med plass langs S-bryggen oppdager, blir båter i opplag plassert vel langt ute mot kaikanten denne vinteren. Årsaken er ombygginger i havnen, oppmerking av plasser osv. De som har båter på land bes om IKKE å drive med pussing av bunnstoff og/eller påføring av bunnstoff i mye vind, for å skåne båtene langs S-bryggen for konsekvensene.                                                             Er fortøyningene klar for vinteren ?
                                                                                              24.09.21

Høsten og vinteren står for døren, og vi fikk allerede i går en påminnelse om dette, gjennom vindkast oppe i storms styrke. Både av hensyn til båt- og bryggemateriell er det viktig at båten er forskriftsmessig fortøyd, med rykkdemping og uten sjakler festet til utrigger. Sjaklene spiser av galvaniseringen og korter ned levetiden til disse.


Endringer underveis

13.09.21

I tiden som kommer vil man merke at det begynner å endre seg litt i havna. Området skal optimaliseres og tilpasses ift. parkering, båtopptak osv. All ferdsel og håndtering skal ta bedre hensyn til sikkerhet. Utover dette vil en rekke oppgaver adresseres fremover, og vi kommer tilbake med en mer helthetlig orientering i løpet av nærmeste  fremtid. 


Ny hjemmeside

13.09.21

Da lanserer vi omsider nye hjemmesider. Det er vektlagt å gjøre disse oversiktlige og intuitive, samt at de skal være enkle å administrere. Vår oppfatning er at oppdateringer- og relevans er viktigere enn fancy design, noe vi håper medlemmene er enige i. I teorien skal den fungere godt både på pc, tablets og mobiltelefon.