Velkommen til Lundsvågen Båtforening

- en havn med alle fasiliteter for både motor- og seilbåt

Vinteropplag 2023 - 2024

Da er vi klar til å planlegge årets opplag på land for vinteren.

Priser finner du som nedlastings dokument under. 

Skjema sendes pr e-post, eller leveres til havnekontoret. 


Digitalt årsmøte i gang !

18.04.23

Som medlem skal du ha mottatt en SMS med invitasjon og link til årsmøte. Her kan du lese deg opp på sakene og avgi stemme frem til 30. april kl.18.00.
Vi har de siste årene hatt høy deltakelse på de digitale årsmøtene, med mange avgitte stemmer, noe som er viktig for foreningens drift og utvikling.

Har du ikke mottatt denne meldingen bes du kontakte drift for å rette opp i evnt. tlf.nr., e-post eller annen informasjon.Trenger du båtplass eller kjenner noen som trenger ?


22.02.23

Akkurat nå er det ledig kapasitet, og foreningen ønsker å være fleksible for å tilby båtplasser i etterspurt størrelse, så langt det lar seg gjøre !

Ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen, så forsøker vi å finne frem til gode løsninger sammen. 

Påske  2023

Havnekontoret holder stengt uke 14. Vi er tilbake tirsdag den 11 April.

Saker til årsmøtet !

22.02.23

Saker som medlemmer ønsker fremmet for kommende årsmøte må sendes inn snarest og senest innen fredag 17.mars.

Bruke gjerne post@lvbf.no

6.3.2023. Vannet er satt på i havnen. 

Medlems/informasjonsmøte !

21.09.22

Med bakgrunn i at det ikke er avholdt fysiske møter siden pandemien gjorde sitt inntog, ønsker styret å ønske velkommen til en kveld med informasjon og eventuell diskusjon omkring havnen og utviklingen av denne. Tidspunktet er tirsdag 25.oktober kl.19.00. i klubbhuset, og det bes om påmelding innen 20. oktober til post@lvbf.no.
Vi håper å se deg på møtet.


Avgrensing gjennomkjøring og parkering på tomten.

I forbindelse med opptak av medlemsbåter for vinteren 2022/2023, er deler av tomten avgrenset med barrierer. Dette skal respekteres. Vi løfter båt sent og tidlig. Vennligst ikke flytte på barrierene, eller tilhengere for å bruke området til bilparkering. Det skal være god plass ellers på tomten for å dekke parkeringsbehovet nå i høst.
 
19.10.2022

Vinteropplag 2022-2023

Det er på tide å planlegge for årets vinteropptak. Skjema finner du under. 

Vennligst les i fane på venstre side:

- OM HAVNEN - Portalkran for opptak- og utsett - vinteropptak.

- Priser

02.09.22


Vi har fått et par meldinger som går mot tyveri av drivstoff fra båter, spesielt G-bryggen og K-bryggen. Det gjelder både bensin og diesel. Vi ber alle være oppmerksomme.    


Har vi korrekt e-postadresse eller havner post i "spam" ?

31.08.22

Slik det fremkommer av innlegget under er det betydelig med utestående fordringer for foreningen, herunder årsavgift, medlemskontigenter, faktura for opptak og strøm. Sistnevnte er særlig problematisk og tyngende i en tid med de gjeldende strømpriser. Vi opplever stor betalingsvilje, men mistenker flere alternative feilkilder. Den ene er at vi simpelthen ikke har din korrekte e-postadresse, eller at du har oppgitt arbeidsadressen, hvor f.eks. fakturaer fra oss ofte sorteres som "spam". Sjekk om du har fått og betalt: 1. årsavgift/medlemskontigent, 2.tilleggsavgift for 2022, 3. faktura for evnt. strømbruk og 4. faktura for evnt. opptak. Vi ønsker ikke å purre urettmessig, og håper alle kan foreta sjekk av egen status, og ta kontakt med evnt. oppdatert personalia, etterspør manglende faktura osv. All inntekt går med til å gjøre LB til en god og trygg havn !

Mangler du betaling av avgifter ?

30.08.22

I henhold til årsmøtevedtak er det utstedt en tilleggsfaktura på havneavgiften for i år. Denne tilleggs-summen er integrert i avgifts-satsene for påfølgende år. Årsaken til dette fremkommer av årsmøte-innkalling, gjennomføring og protokoll. Det er uvanlige mange som IKKE har betalt utstedte fakturaer, og det økonomiske etterslepet skaper naturlig nok problemer for drift, vedlikehold og videreutvikling.

DET OPPFORDRES DERFOR OM SNARLIG BETALING AV VARSLEDE OG UBETALTE FAKTURAER. SJEKK DIN STATUS, OG ER DU I TVIL SÅ TA KONTAKT !

19.04.22

Årsmøte 2021

Årsmøtet er gjennomført elektronisk, i perioden 5. - 19.april 2022. Oppslutningen var ganske stor, og gir legitimitet til beslutningene. Relevante årsmøtedokumenter, herunder protokoll vil etter behandling  legges ut på hjemmesiden under "referat og dokumenter". Oppdatering av "lover og regler", samt "priser" gjennomføres også.

Det vil legges opp til et fysisk medlemsmøte inneværende år for informasjon, diskusjon og meningsutveksling !

16.12.21

Ved hovedporten arbeides det med nytt båtopptrekk for tilhenger. Det kan i perioder være utfordrende med adkomst til rausmolo og noe varierende parkerings forhold. Vennligst parker langsmed naturskolen og i god avstand til anleggsmaskiner. Husk at lastebil og traktor med tilhenger trenger stor manøvreringsplass. 

07.12.21

Ny K-brygge kompletteres i disse dager, og vil gi vesentlig bedre båtplasser, samt bedre beskyttelse av hele havnen. Ny infrastruktur som strøm og vann monteres. Gjesteplasser blir det ikke lenger, da det har gitt mange utfordringer.

Strøm får mye fokus i disse dager. Husk at du er ansvarlig for "ditt" strømuttak. Dette kan låses med egen hengelås, noe som anbefales enten det er i bruk eller ei. Påløpte KW blir fakturert med gjeldende priser....                                                          Opptak vinteren 2021/2022

13.09.21

Det er på tide å tenke på opptak/vinterlagring av båt. 
Gå til "portalkran for opptak- og utsett" for utfylling av skjema og
bestilling.


                                                                 Vinteropplag av båter og båtpuss !


26.10.21

Som særlig båteiere med plass langs S-bryggen oppdager, blir båter i opplag plassert vel langt ute mot kaikanten denne vinteren. Årsaken er ombygginger i havnen, oppmerking av plasser osv. De som har båter på land bes om IKKE å drive med pussing av bunnstoff og/eller påføring av bunnstoff i mye vind, for å skåne båtene langs S-bryggen for konsekvensene.                                                             Er fortøyningene klar for vinteren ?
                                                                                              24.09.21

Høsten og vinteren står for døren, og vi fikk allerede i går en påminnelse om dette, gjennom vindkast oppe i storms styrke. Både av hensyn til båt- og bryggemateriell er det viktig at båten er forskriftsmessig fortøyd, med rykkdemping og uten sjakler festet til utrigger. Sjaklene spiser av galvaniseringen og korter ned levetiden til disse.


Endringer underveis

13.09.21

I tiden som kommer vil man merke at det begynner å endre seg litt i havna. Området skal optimaliseres og tilpasses ift. parkering, båtopptak osv. All ferdsel og håndtering skal ta bedre hensyn til sikkerhet. Utover dette vil en rekke oppgaver adresseres fremover, og vi kommer tilbake med en mer helthetlig orientering i løpet av nærmeste  fremtid. 


Ny hjemmeside

13.09.21

Da lanserer vi omsider nye hjemmesider. Det er vektlagt å gjøre disse oversiktlige og intuitive, samt at de skal være enkle å administrere. Vår oppfatning er at oppdateringer- og relevans er viktigere enn fancy design, noe vi håper medlemmene er enige i. I teorien skal den fungere godt både på pc, tablets og mobiltelefon.