Nyhetsarkiv

Eldre aktualitetssaker

                                                    Parkering på moloen

21.06.21

Det henstilles om at kjøring og parkering på moloen utelukkende skjer i forbindelse med på- og avlessing.
Dette for vår felles sikkerhet ved at utryknings-kjøretøy osv. har tilgang til enhver tid.Inkassovarsel 2021

18.02.21

I forbindelse med skifte av it-systemer og leverandører, opplever foreningen at flere medlemmer med registrert e-post, ikke har mottatt originalfaktura fra foreningen. Dette skyldes tekniske utfordringer knyttet til masseutsendelse av e-poster fra systemet. Enkelte større mottakere, som hotmail, lyse.net, equinor, gmail og liknende har interne systemer som igjen siler ut foreningens innkommende e-post som phishing svindel eller spam. Dette får foreningen ikke tilbakemelding på, og fakturaforløp går sin automatiske gang. Ved utsending av purring og inkassovarsel skal disse sendes via brev pr post, noe som igjen har ført til spørsmål hvor originalfaktura er havnet. Dette beklager vi sterkt, og jobber med å få løst.


Jordfeil og krypstrøm i sjøen ødelegger båter

09.11.20

Styret er blitt kontaktet av medlemmer som mener båten har fått omfattende korrosjonsskader på grunn av jordfeil og krypstrøm i sjøen. Elektriker har vært og kontrollert, og det er ganske riktig funnet jordfeil som er utbedret. Det er åpenbart at medlemmer i foreningen legger strøm til båtene siden på måter som ikke forebygger denne typen skader og feil.

Drift arbeider nå med feilsøking og oppsporing av jordingsfeil i havna, og det oppdages stadig problemer.

Du som er medlem må sørge for følgende:

  • Det skal kun brukes kabler som er beregnet for utendørs bruk (dobbelispolert kabel)
  • Kabel fra koblingsskap til båt skal være uten skjøtekontakter
  • Det skal sørges for at kabel ikke ligger i sjøen

Kabler som ikke tilfredsstiller disse kravene er til fare for båter - og ikke minst for folk som ferdes i havna.
Uforsvarlige kabler vil bli kuttet uten varsel til båteier.


                             Fartshumper på moloen. hold farten nede

09.11.20

Har du vært i havna i det siste, har du kanskje fått med deg at vi har lagt ut fartshumper på moloen mot øst. Årsaken er enkel - her det det medlemmer som kjører for fort!

Vi ønsker ingen trafikkulykker i havna vår! Selv om det kan se folketomt ut når en kjører ut på moloen, kan det være både barn og voksne helt i nærheten.

Skal du utenfor porten med bil - kjør sakte og hensynsfullt !