Nyhetsarkiv

Eldre aktualitetssaker


Medlemsmøte 25. oktober

Det var godt fremmøte på medlemsmøtet 25. oktober som ble ønsket velkommen av styreleder Terje Mauritzen. Styremedlem Arne Onstein orienterte om foreningens økonomi og pr. i dag ser det ut til å være en positiv utvikling, ikke minst takket være god oppfylling av plasser i havnen. Fortsetter den gode trenden blir det trolig uendret kontingent. Prisene på slipping vil bli sett på.

Ordet var fritt og synspunkter på strømprisregimet ble diskutert. Det ble kommentert at en del båter har lite optimale fortøyninger, som i kraftig vind kan medføre skade både på båt og kaianlegg. Et tips kan være å dele kontaktinformasjon med nabobåt slik at en kan varsle hverandre hvis en ugunstig situasjon skulle oppstå.

Avslutningsvis var det litt refleksjon rundt endringer i kommunens båthavner og hvordan det kan påvirke egen havn. 

                                         Tyveri av drivstoff

Vi har fått et par meldinger som går mot tyveri av drivstoff fra båter, spesielt G-bryggen og K-bryggen. Det gjelder både bensin og diesel. Vi ber alle være oppmerksomme.


Trenger du båtplass eller kjenner noen som trenger ?


22.02.23

Akkurat nå er det ledig kapasitet, og foreningen ønsker å være fleksible for å tilby båtplasser i etterspurt størrelse, så langt det lar seg gjøre !

Ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen, så forsøker vi å finne frem til gode løsninger sammen. 

Har vi korrekt e-postadresse eller havner post i "spam" ?

31.08.22

Slik det fremkommer av innlegget under er det betydelig med utestående fordringer for foreningen, herunder årsavgift, medlemskontigenter, faktura for opptak og strøm. Sistnevnte er særlig problematisk og tyngende i en tid med de gjeldende strømpriser. Vi opplever stor betalingsvilje, men mistenker flere alternative feilkilder. Den ene er at vi simpelthen ikke har din korrekte e-postadresse, eller at du har oppgitt arbeidsadressen, hvor f.eks. fakturaer fra oss ofte sorteres som "spam". Sjekk om du har fått og betalt: 1. årsavgift/medlemskontigent, 2.tilleggsavgift for 2022, 3. faktura for evnt. strømbruk og 4. faktura for evnt. opptak. Vi ønsker ikke å purre urettmessig, og håper alle kan foreta sjekk av egen status, og ta kontakt med evnt. oppdatert personalia, etterspør manglende faktura osv. All inntekt går med til å gjøre LB til en god og trygg havn !

Mangler du betaling av avgifter ?

30.08.22

I henhold til årsmøtevedtak er det utstedt en tilleggsfaktura på havneavgiften for i år. Denne tilleggs-summen er integrert i avgifts-satsene for påfølgende år. Årsaken til dette fremkommer av årsmøte-innkalling, gjennomføring og protokoll. Det er uvanlige mange som IKKE har betalt utstedte fakturaer, og det økonomiske etterslepet skaper naturlig nok problemer for drift, vedlikehold og videreutvikling.

DET OPPFORDRES DERFOR OM SNARLIG BETALING AV VARSLEDE OG UBETALTE FAKTURAER. SJEKK DIN STATUS, OG ER DU I TVIL SÅ TA KONTAKT !

Parkering på moloen

21.06.21

Det henstilles om at kjøring og parkering på moloen utelukkende skjer i forbindelse med på- og avlessing.
Dette for vår felles sikkerhet ved at utryknings-kjøretøy osv. har tilgang til enhver tid.

Jordfeil og krypstrøm i sjøen ødelegger båter

09.11.20

Styret er blitt kontaktet av medlemmer som mener båten har fått omfattende korrosjonsskader på grunn av jordfeil og krypstrøm i sjøen. Elektriker har vært og kontrollert, og det er ganske riktig funnet jordfeil som er utbedret. Det er åpenbart at medlemmer i foreningen legger strøm til båtene siden på måter som ikke forebygger denne typen skader og feil.

Drift arbeider nå med feilsøking og oppsporing av jordingsfeil i havna, og det oppdages stadig problemer.

Du som er medlem må sørge for følgende:

  • Det skal kun brukes kabler som er beregnet for utendørs bruk (dobbelispolert kabel)
  • Kabel fra koblingsskap til båt skal være uten skjøtekontakter
  • Det skal sørges for at kabel ikke ligger i sjøen

Kabler som ikke tilfredsstiller disse kravene er til fare for båter - og ikke minst for folk som ferdes i havna.
Uforsvarlige kabler vil bli kuttet uten varsel til båteier.