Nyhetsarkiv

Eldre aktualitetssaker

                                         Tyveri av drivstoff

Vi har fått et par meldinger som går mot tyveri av drivstoff fra båter, spesielt G-bryggen og K-bryggen. Det gjelder både bensin og diesel. Vi ber alle være oppmerksomme.

Har vi korrekt e-postadresse eller havner post i "spam" ?

31.08.22

Slik det fremkommer av innlegget under er det betydelig med utestående fordringer for foreningen, herunder årsavgift, medlemskontigenter, faktura for opptak og strøm. Sistnevnte er særlig problematisk og tyngende i en tid med de gjeldende strømpriser. Vi opplever stor betalingsvilje, men mistenker flere alternative feilkilder. Den ene er at vi simpelthen ikke har din korrekte e-postadresse, eller at du har oppgitt arbeidsadressen, hvor f.eks. fakturaer fra oss ofte sorteres som "spam". Sjekk om du har fått og betalt: 1. årsavgift/medlemskontigent, 2.tilleggsavgift for 2022, 3. faktura for evnt. strømbruk og 4. faktura for evnt. opptak. Vi ønsker ikke å purre urettmessig, og håper alle kan foreta sjekk av egen status, og ta kontakt med evnt. oppdatert personalia, etterspør manglende faktura osv. All inntekt går med til å gjøre LB til en god og trygg havn !

Mangler du betaling av avgifter ?

30.08.22

I henhold til årsmøtevedtak er det utstedt en tilleggsfaktura på havneavgiften for i år. Denne tilleggs-summen er integrert i avgifts-satsene for påfølgende år. Årsaken til dette fremkommer av årsmøte-innkalling, gjennomføring og protokoll. Det er uvanlige mange som IKKE har betalt utstedte fakturaer, og det økonomiske etterslepet skaper naturlig nok problemer for drift, vedlikehold og videreutvikling.

DET OPPFORDRES DERFOR OM SNARLIG BETALING AV VARSLEDE OG UBETALTE FAKTURAER. SJEKK DIN STATUS, OG ER DU I TVIL SÅ TA KONTAKT !

                                                         Vinteropplag av båter og båtpuss !

26.10.21

Som særlig båteiere med plass langs S-bryggen oppdager, blir båter i opplag plassert vel langt ute mot kaikanten denne vinteren. Årsaken er ombygginger i havnen, oppmerking av plasser osv. De som har båter på land bes om IKKE å drive med pussing av bunnstoff og/eller påføring av bunnstoff i mye vind, for å skåne båtene langs S-bryggen for konsekvensene.                                                     Er fortøyningene klar for vinteren ?                                                                                                  24.09.21

Høsten og vinteren står for døren, og vi fikk allerede i går en påminnelse om dette, gjennom vindkast oppe i storms styrke. Både av hensyn til båt- og bryggemateriell er det viktig at båten er forskriftsmessig fortøyd, med rykkdemping og uten sjakler festet til utrigger. Sjaklene spiser av galvaniseringen og korter ned levetiden til disse.


                                                   Opptak vinteren 2021/2022

13.09.21

Det er på tide å tenke på opptak/vinterlagring av båt. 
Gå til "portalkran for opptak- og utsett" for utfylling av skjema og
bestilling.Ny hjemmeside

13.09.21

Da lanserer vi omsider nye hjemmesider. Det er vektlagt å gjøre disse oversiktlige og intuitive, samt at de skal være enkle å administrere. Vår oppfatning er at oppdateringer- og relevans er viktigere enn fancy design, noe vi håper medlemmene er enige i. I teorien skal den fungere godt både på pc, tablets og mobiltelefon.


Parkering på moloen

21.06.21

Det henstilles om at kjøring og parkering på moloen utelukkende skjer i forbindelse med på- og avlessing.
Dette for vår felles sikkerhet ved at utryknings-kjøretøy osv. har tilgang til enhver tid.

Inkassovarsel 2021

18.02.21

I forbindelse med skifte av it-systemer og leverandører, opplever foreningen at flere medlemmer med registrert e-post, ikke har mottatt originalfaktura fra foreningen. Dette skyldes tekniske utfordringer knyttet til masseutsendelse av e-poster fra systemet. Enkelte større mottakere, som hotmail, lyse.net, equinor, gmail og liknende har interne systemer som igjen siler ut foreningens innkommende e-post som phishing svindel eller spam. Dette får foreningen ikke tilbakemelding på, og fakturaforløp går sin automatiske gang. Ved utsending av purring og inkassovarsel skal disse sendes via brev pr post, noe som igjen har ført til spørsmål hvor originalfaktura er havnet. Dette beklager vi sterkt, og jobber med å få løst.

Jordfeil og krypstrøm i sjøen ødelegger båter

09.11.20

Styret er blitt kontaktet av medlemmer som mener båten har fått omfattende korrosjonsskader på grunn av jordfeil og krypstrøm i sjøen. Elektriker har vært og kontrollert, og det er ganske riktig funnet jordfeil som er utbedret. Det er åpenbart at medlemmer i foreningen legger strøm til båtene siden på måter som ikke forebygger denne typen skader og feil.

Drift arbeider nå med feilsøking og oppsporing av jordingsfeil i havna, og det oppdages stadig problemer.

Du som er medlem må sørge for følgende:

  • Det skal kun brukes kabler som er beregnet for utendørs bruk (dobbelispolert kabel)
  • Kabel fra koblingsskap til båt skal være uten skjøtekontakter
  • Det skal sørges for at kabel ikke ligger i sjøen

Kabler som ikke tilfredsstiller disse kravene er til fare for båter - og ikke minst for folk som ferdes i havna.
Uforsvarlige kabler vil bli kuttet uten varsel til båteier.


                            Fartshumper på moloen - Hold farten nede

09.11.20

Har du vært i havna i det siste, har du kanskje fått med deg at vi har lagt ut fartshumper på moloen mot øst. Årsaken er enkel - her det det medlemmer som kjører for fort!

Vi ønsker ingen trafikkulykker i havna vår! Selv om det kan se folketomt ut når en kjører ut på moloen, kan det være både barn og voksne helt i nærheten.

Skal du utenfor porten med bil - kjør sakte og hensynsfullt !