Portalkran for opptak- og utsett

Foreningens portalkran har kapasitet til å løfte båter inntil 50 fot, 25 tonn og/eller 4,75 meters bredde. Maksimal dybde på kjøl på seilbåter, er 2,8 meter.

For bruk av kranen er det påbudt med medlemsskap i Lundsvågen Båtforening, og båten skal være forsikret. Merk også at foreningen ikke har ansvar for skader på medlemmenes båter - se foreningens lover. Dette gjelder også ved bruk av portalkran. Under opptak og utsett skal medlem være til stede, og anvise hvor stropper skal festes.

Priser - gjelder både seilbåt og motorbåt

  • 75 kr per fot (båtens lengde), 1 uke på land
  • 40 kr per fot ved hurtigslipping - 1 time i kran uten opplag. Båt bli hengende i kran under arbeid.
  • Tillegg for opptak og utsett på ettermiddag eller helg: 800 kr per påbegynte time i tillegg til satsene over.

Opptak før kl. 9.00 eller etter kl. 14.00 må avtales med daglig leder. Liggetid på land under serviceoppdrag er inntil 1 uke. Liggetid utover dette, må avtales med daglig leder.

Båten kjøres inn for høytrykksspyling av undervannsskrog i vaskehall, og deretter til opplagring på land eller direkte utsett. Spyling utfører medlemmet fortrinnsvis selv, og unntaksvis av ansatte. Foreningen har egen spyler.

Foreningen har eget opplagringsmateriell for serviceopplag, både for motorbåter og seilbåter.

Bestilling av portalkran:

Telefon 960 04 560 eller til post@lvbf.no 

Skjema som må fylles ut og leveres/innsendes i signert stand FØR opptak:


Vinteropplagsskjema for 2022 - 2023