Informasjon om styret

2024:

Styreleder:
 • Arne Onstein

Styremedlemmer:

 • Gunnar Vestbøstad
 • Roar Gabrielsen
 • Morten Sven Johannessen
 • Sven Gundersen
 • Terje Gjelsvik

Varamedlemmer:

 • Terje Hadland
 • Bjørn Thomas Backe

Valgkomitè:

 • Terje Bergsagel
 • Terje Mauritzen
 • Martin Gran

Revisor:

 • Jan Erik Østebø