Tillegg og endringer

Strøm:

Som kjent har vi begrensing på strømuttak der det betales fast avgift (250W/1310.- pr. halvår).
Det er foreløpig ikke satt noen grense for de uttak som går på individuell måler, men vi har sett at enkelte av disse trekker svært mye strøm.
Dette er et problem på enkelte brygger da nettet ikke tåler belastningen, noe som resulterer i at hele kurser kobler ut.

Uttak skal begrenses på de uttak som måler individuelt forbruk, og at maks uttak der ikke overskrider 500W.
Drift vil som før kontrollere strømuttaket, og koble fra de kurser som ikke retter seg etter anmodning om å begrense forbruket.
Dette gjelder også evt. bruk av kabler som ikke er godkjent for utendørs bruk.

INFO VEDRØRENDE STRØM PÅ OPPLAGSPLASS :
Strømkort kjøpes i klubbhuset. Dette koster 100,- i tillegg må strøm kjøpes ved at kortet fylles via en terminal.

Masteskuret:
Master i masteskuret skal være behørig merket (Medl.nr. og navn) , og utstyr som ikke er i regulær bruk skal fjernes av eier.
Det samme gjelder opplagsmateriale (krakker etc.).