Reglement for opptak og sjøsetting

Fremlagt årsmøtet 19.04.2022

REGLEMENT VED OPPTAK OG SJØSETTING

Før du begynner på utfylling av skjema for å søke om opptak og sjøsetting må du ha lest, forstått og akseptert Lundsvågen Båtforenings vilkår for portalkran i «reglement ved opptak og sjøsetting» som bindende for meg. Dette er også gjeldende for service-opptak hvor erklæring ikke er signert.

Båteier er ansvarlig for:

 1. Opptak og sjøsetting er kun for medlemmer av Lundsvågen Båtforening.
 2. Båteier har lest og forstått instruks ved opptak og sjøsetting.
 3. Båten må ligge klar ved portal-kai senest 5 min. før avtalt tid.
 4. Båteier må selv stille for å assistere ved opptak og sjøsetting.
 5. Båten skal være klargjort med styretau i baugen og akterut på samme side av båten.
 6. Båteier er ansvarlig for å påvise korrekt plassering av løftestroppene, fortrinnsvis ved markering på skroget. Båteier er også ansvarlig for at ikke undervanns-installasjoner på skroget (eks. logg-giver, aksling, drev) tar skade.
 7. Dersom båten heises med mast må nødvendig klargjøring av rigg være gjennomført på forhånd.
 8. Spyling og vannsliping av undervannskrog kan kun finne sted på spyle-plassen.
 9. Total løftekapasitet på kranen er båt-vekt inntil 25 000 kg.
 10. Båten er ansvarsforsikret.
 11. Båten tåler å stå i LVBF sine krybber.
 12. Jeg ikke forlater båten ifm. løft, sjøsetting eller flytting.
 13. Båten tåler bruk av foreningens kran og har ikke svakheter som kan medføre skade på personer eller utstyr.
 14. I forbindelse med sliping, lakkering, bunnstoffing og polering i havnen må arbeidet skje på en slik måte at andre båter og materiell skjermes/ikke tilgrises, herunder at slikt arbeid finner sted under værforhold som ikke medfører slik tilgrising av andre båter.
 15. Rester av sliping, malingsflak osv. skal samles opp og deponeres iht. krav til denne type avfall.